Bostadsportfölj i Mora


Totalt 80 st lägenheter i 2 st fastigheter


Välförvaltade fastigheter med stabila hyresgäster.  Driftnetto om ca 4.2 MSEK. Närhet till Mora lasarett och Norets handelsområde

Bostadsportfölj i Kumla


En bostadsportfölj bestående av 9 fastigheter i Kumla kommun.


Portföljen består av totalt 63 lägenheter och 60 parkeringsplatser. De nuvarande årliga
hyresintäkterna uppgår till 4 512 tkr

Bostadsportfölj i Småland


150 st lägenheter i tätort med +30.000 invånare.


Bostadsfastighet i Stockholm


Attraktiv hyresfastighet på Södermalm 

  

Byggrätter på  Ekerö / Träkvista


1240 kvm BTA


Möjligheten att förvärva mark med byggrätter för bostadsändamål inom nya Träkvista torg på Ekerö. Fastigheten är belägen vid Ekerövägen i korsningen med Jungfrusundsvägen, cirka 2,5 kilometer söder om Ekerö centrum. 


Byggrätter i  Vaxholm 


1341 kvm ljus BTA + 691 kvm mörk BTA


Planområdet ligger centralt på Vaxön, mellan Hamngatan och Kapellgatan. Planförslaget grundar sig på ett bebyggelseförslag från fastighetsägaren


Byggrätter i Lofsdalen / Härjedalen


14 hektar mark - ca 40 tomter


Planområdet är centralt beläget i Lofsdalen, strax söder om fritidshusområdet Lövhammaren och väster om Lofsdalens skidanläggning. bebyggelse för bostäder och hotell.


Byggrätter Sanda Runne / Gotland


1205 kvm BOA


Byggrätt för uppförande av 10 st radhus i Sanda Runne, 5 st radhus i 2-plan om 127 kvm och 5 st radhus i 2-plan om 116 kvm. Gemensam pool i Sanda Runne 1:91 enl. situationsplan. Varje radhus har egen parkering och terrass.


Byggrätter Tofta / Gotland


5 hektar mark med detaljplan


Byggrätt för semesteranläggning bestående av 30 st stugor med terrass och 3 st byggnader med totalt 36 st övernattningslägenheter, pool samt en teknikbyggnad. Fastigheterna ligger ca 500 meter öster om Tofta Strand inom detaljplanerat område.


Byggrätter i Fröjel / Gotland


7 hektar tomtmark vid havet


Byggrätt för semesteranläggning bestående av hotellbyggnad och fristående bungalows / mindre boendeenheter. Siktlinjer mot havet och en park i fastighetens mitt. Ägaren innehar 50% av stranden nedanför anläggningen.


unsplash